Audyty recyklerów cd. 16 kwietnia 2020 r.

Audyty recyklerów cd.
16 kwietnia 2020 r.

W dniu 1 kwietnia br. Forum zorganizowało dla swoich członków – weryfikatorów EMAS prowadzących audyty w zakresie gospodarki odpadami, dyskusję na temat możliwości realizacji takich audytów w warunkach epidemii. Oczywiście, jak przystało w tym trudnym czasie, dyskusja, z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych jednostek (22 uczestników) odbyła się zdalnie poprzez wideokonferencję.

Przedyskutowaliśmy możliwość realizacji audytów w trybie zdalnym, co nie jest prawnie zabronione w przypadku audytów opakowaniowych, lecz w odniesieniu do audytów sprzętowych obecność na miejscu jest bezwzględnie wymagana. Można natomiast uznać, że wcześniejsze (np. w ubiegłym roku) zrealizowanie pierwszej części audytu on-site na miejscu może być traktowane jako spełnienie warunku audytu w zakładzie przetwarzania. W każdym przypadku konieczne jest jednak rozważenie ryzyk związanych z prowadzeniem audytu w trybie zdalnym i zapewnienie jego jakości. Wydaje się, że brak możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości wyników powinien raczej skutkować odstąpieniem od audytu i wykonanie go w terminie późniejszym, niż tworzeniem sprawozdania „za wszelką cenę”.

Ustaliliśmy, że Zarząd Forum ponownie zwróci się do Ministra Klimatu o zainicjowanie zmian ustawowych pozwalających na przesunięcie terminów prowadzenia audytów, co zostało zrealizowane już w tym samym dniu. Niestety, równie bezskutecznie jak poprzednie wystąpienie do ministra z taką inicjatywą (pierwsze pismo wysłane w dniu 12 marca). W przyjętej przez Sejm 9 kwietnia (dotychczas nie zatwierdzonej) ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 też tego nie uwzględniono.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy nie ograniczają możliwości przeprowadzenia audytu (ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą czynności służbowych). Równolegle z żadnych przepisów nie daje się odczytać możliwości zwolnienia przedsiębiorców z obowiązku przeprowadzenia audytu gospodarki odpadami do 30 kwietnia br.