Miesiąc: <span>grudzień 2023</span>

EFRAG zaprasza do testów ESRS i wytycznych dla MŚP
29 grudnia 2023 r.

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz użytkowników sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju MŚP do udziału w testach projektów: standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME), wytycznych dotyczących dobrowolnej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME). Zgłoszenia zainteresowania udziałem w testach …

Informacja o pracach przedstawicieli PFZŚ w Komitecie Technicznym 270 w IV kwartale 2023
28 grudnia 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania, których tematyka obejmuje: terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania środowiskowego, auditowanie i badania środowiskowe, etykietowanie środowiskowe, ocenę cyklu życia, ocenę wyników działalności środowiskowej, zarządzanie gazami …

Kodeks Dobrych Praktyk audytu recyklera zaktualizowany!
21 grudnia 2023 r.

Zaktualizowano „Kodeks Dobrych Praktyk wykonania audytu przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR, EDPR”, wydanie 2 z dnia 2023-12-19. Kodeks ten jest dostępny w naszej bazie wiedzy na stronie https://pfzs.org/baza-wiedzy/audyt-recyklera/ Aktualizacja była niezbędna ze względu na konieczność dostosowania do zmian prawnych, dotyczących wystawiania dokumentów oraz wykonania audytu, w tym głównie: usunięcia obowiązku wystawiania dokumentów DPO …

Propozycja zmiany podejścia do dopalania gazów odpadowych
19 grudnia 2023 r.

Wiele procesów technologicznych, szczególnie tych wykorzystujących ropę naftową, gaz ziemny, czy węgiel koksujący, wiąże się z powstawaniem gazów zawierających metan, wodór i inne substancje palne. Obecnie neutralizacja tych gazów (konieczna ze względu na ochronę środowiska) odbywa się często w pochodniach nieobjętych wymaganiami emisyjnymi, a energia zawarta w takich gazach jest bezpowrotnie tracona. …

Szkolenie kompetencyjne wg DAVE-01 dla weryfikatorów środowiskowych EMAS
18 grudnia 2023 r.

Jak co roku Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego organizuje szkolenie potwierdzające kompetencje dla weryfikatorów środowiskowych wg DAVE-01. W tym roku, uwzględniając Państwa sugestie i oczekiwania, podzieliliśmy szkolenie na dwie części: w dniach 12, 15 i 16 stycznia odbędzie się szkolenie dla weryfikatorów, którzy – zgodnie z wymaganiami DAVE-01 – muszą powtórzyć szkolenie w …