Miesiąc: <span>grudzień 2020</span>

Decyzja Komisji (UE) 2020/1802 z dnia 27.11.2020 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika
23 grudnia 2020 r.

Ukazała się Decyzja Komisji (UE) 2020/1802 z dnia 27 listopada 2020 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020D1802) Decyzja ta nie …

Nota z Komitetu EMAS ws. audytów zdalnych
23 grudnia 2020 r.

Stowarzyszenie PF ISO 14000 pozyskało z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej notę wystosowaną do członków Komitetu EMAS w sprawie derogacji (uchylenia) wymagań dotyczących wizyt w obiektach zgodnie z Artykułem 25(4) Rozporządzenia (WE) Nr 1221/2009 wobec „siły wyższej” w kontekście kryzysu COVID-19. Dokonaliśmy tłumaczenia na język polski tego dokumentu i zachęcamy szczególnie …

Spotkanie warsztatowo–uzgodnieniowe ws. audytów recyklerów
17 grudnia 2020 r.

Polskie Forum ISO 14000, inicjuje działania będące w celach strategicznych Stowarzyszenia, dotyczące m.in. podnoszenia kompetencji audytorów i standardów audytów recyklera, przeprowadzanych przez weryfikatorów EMAS. 1 grudnia miało miejsce spotkanie, organizowane przez Forum ISO, dla audytorów wszystkich jednostek akredytowanych (Dave-02) wraz z przedstawicielami administracji, czyli Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji, Instytutu …

System zarządzania środowiskowego jako wsparcie procesu adaptacji do zmian klimatu
15 grudnia 2020 r.

W dniu 7 grudnia br. z udziałem przedstawiciela Polskiego Forum ISO 14000 odbyło się zdalne spotkanie tematycznej grupy roboczej w ISO TC 207/SC1 i SC7 powołanej niedawno dla opracowania tzw. „white paper” dla powiązań między normami ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania” i ISO 14090 „Adaptacja do zmian klimatu – Zasady, wymagania …

Posiedzenie plenarne SC1/TC207/ISO
14 grudnia 2020 r.

W piątek 11 grudnia odbyło się posiedzenie plenarne Podkomitetu nr 1 Komitetu Technicznego 207 ISO zajmującego się rozwojem norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego, w tym norm ISO 14001, ISO 14002 i ISO 14004. Podczas spotkania omówiono stan prac normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem norm: ISO 14002-2 Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące stosowania ISO …