Miesiąc: <span>kwiecień 2020</span>

Seminarium „System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”
30 kwietnia 2020 r.

Stowarzyszenie PF ISO 14000 serdecznie zaprasza do udziału w zdalnym seminarium Klubu Pełnomocnika „System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”, które odbędzie się w dniach 20-21.05.2020 (część 1) oraz 24-25.06.2020 (część 2). 7 stycznia br. opublikowane zostało polskie wydanie normy PN-EN ISO 50001:2018, która była tłumaczona i …

Audyty gospodarki odpadami w okresie epidemii c.d.
29 kwietnia 2020 r.

A jednak rząd uwzględnił propozycje zgłoszone przez m.in. Forum, szkoda, że trochę (?) późno. Opublikowany dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 3.0) przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowych audytów w zakresie odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do 30 …

Audyt SZŚ w czasach zarazy
28 kwietnia 2020 r.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce wpływa na proces certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego. Ograniczenia wynikające z przepisów związanych ze stanem epidemii, a także wewnętrzne uregulowania wielu organizacji uniemożliwiają przeprowadzenie audytów w zaplanowanych terminach.  Dotyczy to zarówno certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001, jak i weryfikacji EMAS. Instytucje określające zasady akredytowanej certyfikacji na …

Audyty zdalne oraz różne znaczenia terminu „zakres”
27 kwietnia 2020 r.

Grupa Praktyk Audytowania ISO 9001 na swojej stronie ISO 9001 Auditing Practices Group zamieszcza informacje odnoszące się do bieżących zagadnień audytowania. 16.04.2020 r. ukazał się poradnik dotyczący przeprowadzania audytów zdalnych, wcześniej opracowano poradnik odnoszący się do różnych znaczeń terminu “zakres” oraz wyłączeń stosowania niektórych wymagań normy ISO 9001. Zachęcamy do zapoznania się z …

Audyty recyklerów cd.
16 kwietnia 2020 r.

W dniu 1 kwietnia br. Forum zorganizowało dla swoich członków – weryfikatorów EMAS prowadzących audyty w zakresie gospodarki odpadami, dyskusję na temat możliwości realizacji takich audytów w warunkach epidemii. Oczywiście, jak przystało w tym trudnym czasie, dyskusja, z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych jednostek (22 uczestników) odbyła się zdalnie poprzez wideokonferencję. Przedyskutowaliśmy możliwość …